Vat

VAT eli valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä on Kumppaniksi ry:n kehittämä tietojärjestelmä, joka kattaa valmennuksessa / työhönkuntoutuksessa tarvittavat tietojenkäsittelytarpeet. Järjestelmä sisältää; henkilö-, sopimus-, ja valmennusjaksotietojen ylläpidon, kuntoutussuunnitelmien ylläpidon, työmaapäiväkirjan, asiakaspalautejärjestelmän ja WHO:n ICF -luokitukseen perustuvan toimintakyvyn arvioinnin sekä näihin liittyvät raportit.

Valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä

Perusjärjestelmä, joka sisältää henkilötiedot, kuntoutussuunnitelmien ylläpidon, työmaapäiväkirjan, asiakaspalautejärjestelmän ja näihin kuuluvat raportoinnit on valmennuksessa / kuntoutuksessa tarvittavan tiedon tuottamisen ja dokumentoinnin kokonaisuus. Järjestelmä on sekä yksilövalmennuksen että työvalmennuksen arkityökalu, joka helpottaa valmennustyötä, tiedon vaihtoa organisaation sisällä sekä tarvittavan tiedon välittämistä yhteistyökumppaneille.

Järjestelmään kuuluva WHO:n ICF-luokitukseen perustuva toimintakyvyn arviointi on tarkoitettu tukemaan kuntoutuksen kohdistamista oikeisiin asioihin. Menetelmä tuottaa ICF-luokituksen mukaista yhdisteltävää ja siirrettävää tietoa kuntoutujan toimintakyvyn eri osa-alueista. Arviointiin kuuluvat asiakkaan tekemä itsearviointi ja yhden tai kahden ulkopuolisen (esim. työ- ja yksilövalmentaja) tekemät havainnot. Näin toimintakyvystä saadaan sekä kuntoutujan antama subjektiivinen kuvaus että ulkopuolisten tekemät havainnot. Havaintoja voidaan tarvittaessa koota myös muualta, esim. ulkopuolisesta työpaikasta. Tätä arviointitietoa voidaan käyttää niin kuntoutuksen suunnitteluun ja ohjaamiseen kuin myös moniammatillisessa työryhmässä tehtävien etuuspäätösten tukena. Arviointi on toimintaympäristöstä riippumaton ja sitä voidaan muokata asiakkaan lähtötilanteen, kuvattavan toimintaympäristön ja kuntoutumisen etenemisen mukaan. Lisää tietoa oheisessa VAT-infossa.

Lisätietoja: Lasse Kilponen, p. 044 7100 539

Tutustu tarkemmin

VAT posters