Kumppaniksi ry on Kajaanin kaupungin, Sotkamon ja Ristijärven kuntien
ylläpitämä yhdistys, joka tarjoaa asiakkailleen

Työllistymiseen ja koulutukseen
tähtäävää valmennusta ja kuntoutusta.